Programa ir įrašai

KLASIKINIŲ ŠOKIŲ GRUPIŲ PROGRAMA (bus papildyta)

            MERGAIČIŲ GRUPĖS (2– 4 kl.)

LAIVELIS Vaizdo įrašas I | Vaizdo įrašas II | Vaizdo įrašas (laivelio lankstymas) | Garso įrašas
Eglės Baltriukienės choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika

LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPIŲ PROGRAMA (bus papildyta)

            JAUNUČIŲ A GRUPĖS (1–3 kl.)

ARTOJĖLIAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Romualdo Laugalio choreografija, Leono Povilaičio muzika, Kosto Kubilinsko žodžiai

GINTARINIAI RIEŠUTAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Kęstučio Jackevičiaus choreografija, Rimvydo Žigaičio muzika, Anzelmo Matučio žodžiai

            JAUNUČIŲ B GRUPĖS (2–4 kl.)

MILČIUS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Laimutės Kisielienės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika ir žodžiai

STEBUKLINGI OBUOLIAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Živilės Adomaitienės choreografija, Aloyzo Žilio muzika, Aušrinės Zulumskytės žodžiai

            JAUNIŲ A GRUPĖS (4–6 kl.)

MARGUČIAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Rimutės Zaleckaitės choreografija, Eugenijaus Čiplio muzika

RIESTAINIUKAS Šokio aprašymas, brėžiniai Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Danutės Radvilavičienės choreografija, Vytauto Barkausko muzika

KALVELIS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Marijos Baronaitės choreografija, Nijolės Sinkevičiūtės aranžuota lietuvių liaudies muzika

PUPŲ KULT Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika

            JAUNIŲ B GRUPĖS (6–8 kl.)

ŽIUŽIS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Danutės Radvilavičienės choreografija, Prano Budgino muzika, žodžiai liaudies

ŽILVITIS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Juozo Lingio choreografija, Nijolės Sinkevičiūtės aranžuota lietuvių liaudies muzika

UŽGAVĖNIŲ POLKA Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Jūratės Čapaitės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika ir žodžiai

            JAUNUOLIŲ GRUPĖS (8–10 kl.)

OŽELIS HIRLA Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Mildos Bertulytės choreografija, Petro Vyšniausko aranžuota lietuvių liaudies muzika

TU, KIŠKELI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II    
Linos Klepeckaitės-Diržininkienės choreografija, Algirdo Klovos muzika, žodžiai liaudies

BĖK, UPELA Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Raimundo Markūno choreografija, Rimanto Šiugždinio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

            JAUNIMO GRUPĖS (10–12 kl.)

Į KERMOŠIŲ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Vidmanto Mačiulskio choreografija, Vidmanto Virbicko muzika

RIEDA RATAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Aldonos Pakeltienės choreografija, Jono Gutausko aranžuota lietuvių liaudies muzika, žodžiai liaudies

ATVAŽIUOJA KALĖDOS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Ričardo Tamučio choreografija, Giedriaus Svilainio aranžuota lietuvių liaudies muzika, lietuvių liaudies žodžiai

UŽGAVĖNIŲ POLKA Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Jūratės Čapaitės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika ir žodžiai

            MERGAIČIŲ GRUPĖS (3–5 kl., 16 mergaičių)

GASPADINĖ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Ilonos Baltikauskaitės choreografija, Povilo Budgino aranžuota lietuvių liaudies muzika ir žodžiai

            MERGINŲ GRUPĖS (6–12 kl., 12 merginų)

LEVANDRĖLĖ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašasVaizdo įrašas II | I Levandrėlės derinys| II Levandrėlės derinys | III Levandrėlės derinys
Ričardo Tamučio choreografija, Algimanto Bražinsko muzika

ADVENTO BURTAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas IIVaizdo įrašas III | Pasišokimo derinys | Skaros primatavimo derinys
Ernestos Tamaliūnienės choreografija, Raimundo Mykolaičio išplėtota lietuvių liaudies daina

UPĖ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II | Perbėgimo derinys
Edmundo Žičkos choreografija, Dianos Moisejenkaitės muzika