Programa ir įrašai

2020 M. LIETUVOS MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS „TAU“
ŠOKIŲ DIENOS „PO PASAULIO MEDŽIU“ PROGRAMA

Prologas
IŠ VANDENS IR ŽEMĖS AISTROS
Agnės Rickevičienės choreografija, Arūno Rakšnio muzika

LIETUS
Šoka jaunučių B šiuolaikinių šokių grupės (pagal sudarytą sąrašą)
PRAKALBINTI MEDŽIAI Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Šoka jaunimo B šiuolaikinių šokių grupės
VAIKYSTĖS MIESTAS Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Šoka jaunių šiuolaikinių ir gatvės šokių grupės

I dalis
KAI LYJA LAPAIS

SPALVOS Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas su paaiškinimais
Linos Puodžiukaitės-Lanauskienės ir Giedrės Žaščižinskaitės-Keblienės choreografija, Arūno Rakšnio muzika
Šoka jaunimo A šiuolaikinių, merginų klasikinių šokių grupės (pagal sudarytą sąrašą), Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus solistai

KALVELIS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II I kalimo derinys rate | II kalimo derinys rate | Finalinė dalis 9-16 tkt.
Marijos Baronaitės choreografija, Nijolės Sinkevičiūtės aranžuota lietuvių liaudies muzika
Šoka jaunių A1, jaunių A2 liaudiškų šokių grupės

ARTOJĖLIAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Romualdo Laugalio choreografija, Leono Povilaičio muzika, Kosto Kubilinsko žodžiai
Šoka jaunučių A liaudiškų šokių grupės

OŽELIS HIRLA Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Mildos Bertulytės choreografija, Petro Vyšniausko aranžuota lietuvių liaudies muzika
Šoka jaunuolių liaudiškų šokių grupės

GINTARINIAI RIEŠUTAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas (sutrumpintas) | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Kęstučio Jackevičiaus choreografija, Rimvydo Žigaičio muzika, Anzelmo Matučio žodžiai
Šoka jaunučių A liaudiškų šokių grupės

STEBUKLINGI OBUOLIAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Živilės Adomaitienės choreografija, Aloyzo Žilio muzika, Aušrinės Zulumskytės žodžiai
Šoka jaunučių B liaudiškų šokių grupės

PUPŲ KULT Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Laimutės Kisielienės choreografija, Jūratės Baltramiejūnaitės muzika
Šoka jaunių A1 liaudiškų šokių grupės

MILČIUS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Laimutės Kisielienės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika ir žodžiai
Šoka jaunučių B liaudiškų šokių grupės

KEPYKLA Garso įrašas
Manto Svirskio choreografija, Wolves muzika
Šoka gatvės šokių grupės

II dalis
ATBĖGA ELNIAS DEVYNIARAGIS

PŪGA
Agnės Rickevičienės choreografija, Arūno Rakšnio muzika
Šoka jaunimo B ir jaunių (pagal sudarytą sąrašą) šiuolaikinių šokių grupės

ATVAŽIUOJA KALĖDOS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Ričardo Tamučio choreografija, Giedriaus Svilainio aranžuota lietuvių liaudies muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Šoka jaunimo A liaudiškų šokių grupės

ADVENTO BURTAI Šokio aprašymas |Nauji brėžiniai | Natos|Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Pasišokimo derinys | Skaros primatavimo derinys
Ernestos Tamaliūnienės choreografija, Raimundo Mykolaičio išplėtota lietuvių liaudies daina
Šoka merginų liaudiškų šokių grupės (pagal sudarytą sąrašą)

ŽIUŽIS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Danutės Radvilavičienės choreografija, Prano Budgino muzika, žodžiai liaudies
Šoka jaunių B liaudiškų šokių grupės

TU, KIŠKELI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Linos Klepeckaitės-Diržininkienės choreografija, Algirdo Klovos muzika, žodžiai liaudies
Šoka jaunuolių liaudiškų šokių grupės

LEDINUKAI Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Judesiai su skaičiavimu
Danguolės Dapšytės choreografija, Arūno Rakšnio muzika
Šoka jaunučių A šiuolaikinių šokių grupės

ČIULKINYS Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Živilės Adomaitienės choreografija, Arūno Rakšnio muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Šoka jaunučių A liaudiškų šokių grupės (pagal sudarytą sąrašą)

RIEDA RATAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Aldonos Pakeltienės choreografija, Jono Gutausko aranžuota lietuvių liaudies muzika, žodžiai liaudies
Šoka jaunimo A liaudiškų šokių grupės

UŽGAVĖNIŲ POLKA Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Jūratės Čapaitės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika ir žodžiai
Šoka jaunimo A ir jaunių B liaudiškų šokių grupės

III dalis
JAU SAULĖ ATITEKA UPELIU

LEDONEŠIS
Agnės Rickevičienės choreografija, Arūno Rakšnio muzika
Šoka jaunimo B šiuolaikinių šokių grupės (pagal sudarytą sąrašą)

UPĖ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašasPerbėgimo derinys
Edmundo Žičkos choreografija, Dianos Moisejenkaitės muzika
Šoka merginų liaudiškų šokių grupės

LAIVELIS Vaizdo įrašas I | Vaizdo įrašas II | Vaizdo įrašas (laivelio lankstymas) | Garso įrašas
Eglės Baltriukienės choreografija, Vytauto Juozapaičio muzika
Šoka mergaičių klasikinio šokio grupės

ŽILVITIS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Juozo Lingio choreografija, Nijolės Sinkevičiūtės aranžuota lietuvių liaudies muzika
Šoka jaunių B liaudiškų šokių grupės

Į KERMOŠIŲ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Vidmanto Mačiulskio choreografija, Vidmanto Virbicko muzika
Šoka jaunimo B liaudiškų šokių grupės

RIESTAINIUKAS Šokio aprašymas, brėžiniai Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Danutės Radvilavičienės choreografija, Vytauto Barkausko muzika
Šoka jaunių A2 liaudiškų šokių grupės

GASPADINĖS Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Ilonos Baltikauskaitės choreografija, Povilo Budgino aranžuota lietuvių liaudies muzika ir žodžiai
Šoka mergaičių liaudiškų šokių grupės

MARGUČIAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Vaizdo įrašas II
Rimutės Zaleckaitės choreografija, Eugenijaus Čiplio muzika
Šoka jaunių A2 liaudiškų šokių grupės

IV dalis
ANT KUPOLIŲ KALNO

LEVANDRĖLĖ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašasVaizdo įrašas II | I Levandrėlės derinys| II Levandrėlės derinys | III Levandrėlės derinys
Ričardo Tamučio choreografija, Algimanto Bražinsko muzika
Šoka merginų liaudiškų šokių grupės

ŠOKDYNĖS  Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Povilo Fokino choreografija, Broniaus Mūro muzika
Šoka mergaičių liaudiškų šokių grupės

BĖK, UPELA Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašasVaizdo įrašas
Raimundo Markūno choreografija, Rimanto Šiugždinio muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Šoka jaunuolių liaudiškų šokių grupės

ŽYDĖJIMAS Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Eglės Baltriukienės ir Danguolės Dapšytės choreografija, Arūno Rakšnio muzika
Šoka jaunimo A šiuolaikinių (pagal sudarytą sąrašą), merginų klasikinių šokio grupės ir Mažeikių choreografijos mokyklos solistės

JONINIŲ BURTAI Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Tamaros Kalibataitės choreografija, Vido Aleksandravičiaus muzika
Šoka jaunimo B liaudiškų šokių grupės

RYTO RATUTO Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas (jauniai A1)
Živilės Adomaitienės choreografija, Eugenijaus Čiplio muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Šoka jaunimo B, jaunių A1 liaudiškų šokių grupės

Finalas

ŠVENTĖ
Živilės Adomaitienės ir Agnės Rickevičienės choreografija
Arūno Rakšnio muzika
Šoka visi šventės dalyviai