Klaidų pataisymai

Z. Bružaitė – „Užtekėjo saulelė“

30 ir 32 taktai muzikiniai kaip 34 taktas:

lygių balsų S II ir nepilno mišraus A pirmi garsai „fa“ („mi“ – klaida)

Nuo balandžio 11 d. internete ištaisytas variantas.