Pučiamųjų orkestrai

Sveiki gerbiami Orkestrų vadovai,

Kaip jau visi turbūt žinote, 2020-aisiais metais įvyks Moksleivių Dainų šventė – didingas renginys, sujungsiantis tūkstančius jaunimo. Praėjusių metų pabaigoje buvo priimtas sprendimas, kas vadovaus organizuojant šventę. Pučiamuosius orkestrus kuruosiu aš – 

Albinas Kučinskas. Jau vyksta pasiruošiamieji darbai – repertuaro planavimas, kūrinių rašymas ir kt. Keletas skambėsiančių kūrinių bus iš tik ką vykusios dainų šventės. Tai : 1. Žemaitiški žaidimai; 2. Mes ateinam (šie abu kūriniai jums jau išsiųsti). Kiti kūriniai yra užsakyti ir rašomi. Dar numatyti 3 kūriniai, kurie bus kovo-balandžio mėn. maždaug.

Vienas taip pat svarbus užklausimas, jeigu kolektyvams reikia mažų natų pultukų, rašykite kiek ir kokių reikia, pagal galimybes pažadėta nupirkti. 

Visais dominančiais klausimais rašykite arba skambinkite Albinas Kučinskas tel. 868117795, albinasku@gmail.com

 

MES ATEINAM – Tomo Leiburo, Ugniaus Vaiginio aranžuotė

ŽEMAITIŠKI ŽAIDIMAI – Romo Balčiūno muzika

ŠVENTĖ PAKRANTĖJE – Valdo Stanaičio orkestruotė

LINELIS – Valdo Stanaičio muzika ir orkestruotė

PADAINUOKIME BIČIULIAI – Ugniaus Vaiginio orkestruotė

 FANKI ŠYPSENA – Lino Rupšlaukio muzika ir orkestruotė