Ansamblių vakaras

Skelbiame Ansamblių vakaro programos paskirstymą pagal šokėjų grupes (bus papildyta)
Ansamblių vakaro šokių paskirstymas

Skelbiame preliminarę lentelę su kolektyvų paskirstymu kūriniuose (gali dar minimaliai kas keistis)
Informacija apie kūrinių muzikos atlikimą

Visus liaudies instrumentų orkestro kūrinius (visą programą) turi groti pirmos kategorijos kolektyvai. Kiti kolektyvai išmoksta 11 privalomų kūrinių, o kitus – pagal galimybes. Kadangi kūriniai yra tikrai įveikiami, rekomenduojame mokytis visą repertuarą.
Privalomi kūriniai liaudies instrumentų orkestrams

Kapelos groja: 3 kūrinius solo, 2 kūrinius – tik kapelos su šokėjais ir 4 bendrus kūrinius su orkestrais.
Kūriniai kapeloms