Dalyviams

Pageidaujančių dalyvauti 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Dainų dienos, Šokių dienos, Ansamblių vakaro renginiuose meno kolektyvų vadovus prašome pagal pridedamą anketą iki šių metų gruodžio 20 d.  pateikti duomenis savo savivaldybės pasirengimo 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei koordinatoriui.

Šventės dalyvių registracijos lentelė