Pastabos ir komentarai

Sveiki, kolegos

Dėkoju tiems, kas nepasididžiavote ir atvykote į kolegiškus, dalykinius pabendravimus.

Per visus devynis susitikimus turėjau didelį profesinį malonumą, mūsų vienybės ir bendro tikslo pajautimą. O ir jums, manau, nepraėjo be naudos.

Norėčiau sugrįžti prie dažniausiai pasitaikiusių klausimų, neaiškumų, kuriuos skiriu tiems, su kuo betarpiškai neturėjome galimybės pasiaškinti.

Pirmiausiai, 2020 m. Moksleivių šventėje bus trys chorų grupės: jaunučių, lygių balsų ir mišrūs. Prašau nepainioti ir nelyginti su 2019 m. šventėmis vyksiančiomis Kaune ir Klaipėdoje.

Jaunučių chorai – pasirodys savo dalyje ir atliks penkis kūrinius. Daugiau šie chorai  niekur užimti nebus.

Lygių balsų chorai – kitaip – jaunių, kur absoliuti dauguma mergaitės ir merginų chorai. Šie chorai, atskirai nuo jungtinio choro, atliks M.K.Čiurlionio „Lakštangėlė“ ir D.Zakaro „Parbėg laivelis“. Visa kita – pagal pateiktą Dainų dienos repertuarą.

Mišrūs chorai – su jais aiškiausia, dainuoja viską, kas jiems skirta.

Taigi didumą Šventės repertuaro visi chorai dainuosime petys petin.

Padarytos skirtingų pajėgumų chorų redakcijos leidžia vadovams pasirinkti jiems tinkamą, gerai apgalvojus savo kūrybines ambicijas ir realias chorų galimybes.

MUZIKOS MOKYKLŲ CHORAI DAINUOJA VISAS SUDĖTINGESNES REDAKCIJAS, NESTODAMI Į VIENĄ GRETĄ SU PAPRASTŲ MOKYKLŲ CHORAIS. TAI LEMS IR NAUJAI SUTEIKIAMĄ / PERŽIŪRIMĄ CHORO KATEGORIJĄ.

Apgailestauju, bet dar „išlenda“ viena kita klaida DŠ kūriniuose.

Surasite skyrelį  „KLAIDŲ IŠTAISYMAI“. Ten talpinsime pataisymus. Jei ir jūs dar kažką „surasite“, ar kuo suabejosite, labai prašau, pasidalinkite su visais, praneškite. Už visas pasitaikiusias klaidas labai atsiprašau, bet yra kažkoks fenomenas –  dešimtis kartų patikrinus, klaidos pasimato tik tada, kai jau internete patalpintos kūrinių natos, iš ekrano. Mistika…