Programa ir įrašai

Prologas 

Ugnies uždegimo ceremonija (kuriama)

 GYVYBĖS UGNIAKURAS
Donato Kalvaičio choreografija, Giedriaus Svilainio muzika, Dainoros Kinderienės žodžiai

SAULĖS VARTAI Vaizdo įrašas |
Ričardo Tamučio Tamučio choreografija,  muzika Antano Jonušo
Jaunimas.

Žiema

SODAI SODAI LELIUMOJ

ADVENTO VAKARAI
Dariaus Berulio choreografija, Keisto folkloro grupės muzika

TU KIŠKELI
Linos Klepeckaitės-Diržininkienės choreografija, Algirdo Klovos muzika, žodžiai  liaudies

UŽGAVĖNIŲ  PAVEIKSLAS
folkloriniai ansambliai

ŠYVIS
Leokadijos Dabužinskaitės choreografija, Eugenijaus Čiplio muzika

Pavasaris  

PAVASARĖLIS  (kuriama)
muzikinė pjesė liaudies instrumentų orkestrams

SAULELĖ  Vaizdo įrašas |
Jurgitos Galdikienės choreografija,  muzika grupės “Liūdni slibinai”
Jaunimas, jaunuoliai

OŽELIS  (daina  kuriama)

SNIEGELIS
Alfredo Kondratavičiaus choreografija, Valentino Bagdono muzika 

GAIDYS
Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo muzika

ANTELĖ
Ričardo Tamučio choreografija, Leono Povilaičio muzika

GENYS
Ligitos Vaičiūnaitės choreografija, Antano  Jonušo muzika

GEGUŽINĖ POLKA   Vaizdo įrašas |
Henriko Uznio choreografija,  Algimanto Apanavičiaus muzika
Jaunučiai ( vyresni ) Jauniai

Vasara

TRADICINIŲ KANKLIŲ ANSAMBLIŲ   pasirodymas

PIEMENYS
folkloriniai ansambliai

RYTAGONĖ
Laimutės Kisielienės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika

IŠDAIGININKAI  Vaizdo įrašas 1 / Vaizdo įrašas 2 /
Ričardo Tamučio choreografija, Roberto Varno muzika
( berniukų šokis ) Jaunučiai, jaunuoliai, jaunimas

ŽIRKLĖS
Algirdo Klovos  muzika, Vytauto Buterlevičiaus choreografija.

JONINĖS
folkloriniai ansambliai

PINSIM SESĖS VAINIKUS  Vaizdo įrašas |
Birutės.Navickaitės ir Ramutės Zaleckaitės  choreografija choreog. muzika Leono Povilaičio)
(merginų šokis su vainikėliais) Jaunuoliai (vyresni ) Jaunimas

JADVYGOS POLKA  Vaizdo įrašas |
Vidmanto Mačiulskio choreografija., muzika Eugenijaus Čiplio
Jaunimas

ŠIŲ NAKTELĮ, PER NAKTELĮ
Roberto Semeniuko išplėtota lietuvių liaudies muzika

Ruduo

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELŲ  pasirodymas

VIJURKPOLKĖ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos
Vidmanto Mačiulskio choreografija, Arūno Rakšnio muzika
Jaunuoliai

ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI  (kuriama)

ĄŽUOLYNO POLKA  Vaizdo įrašas |
Laimutės .Kisielienės choreografija, Leono Povilaičio muzika
Jaunuoliai, jauniai. Priešokis – jaunučiai.

 Finalas

YRA ŠALIS
Simomo Bradūno muzika ir žodžiai