Programa ir įrašai

PROLOGAS

GYVYBĖS UGNIAKURAS  Natos | Garso įrašas
Giedriaus Svilainio muzika, Dainoros Kinderienės žodžiai
(šoks jaunių B grupės, visos jaunuolių grupės ir jaunimo grupės, nešokančios „Advento vakarų“)

UGNIES UŽDEGIMO CEREMONIJA

SAULĖS VARTAI  Natos | Vaizdo įrašas
Ričardo Tamučio choreografija, Antano Jonušo muzika
(šoks jaunimo grupės)


ŽIEMA

BAJORAI  Natos | Garso įrašas
Lietuvių liaudies muzika, Artūro Sinkevičiaus aranžuotė, Kęstučio Nevulio instrumentuotė.

ADVENTO VAKARAI  Šokio aprašymas, brėžiniai | Garso įrašasVaizdo įrašas
Dariaus Berulio choreografija, Andriaus Morkūno išplėtota lietuvių liaudies daina
(šoks devynios jaunimo grupės)

TU KIŠKELI  Klavyras | Garso įrašas | Natos | Klavyras
Linos Klepeckaitės-Diržininkienės choreografija, Algirdo Klovos muzika, žodžiai  liaudies
(šoks jaunuolių grupės)

UŽGAVĖNIŲ  PAVEIKSLAS
Folklorinių ansamblių pasirodymas

ŠYVIS  Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas | Klavyras
Leokadijos Dabužinskaitės choreografija, Eugenijaus Čiplio muzika
(šoks jaunučių B grupės, jaunių A ir B grupės)


PAVASARIS

PAVASARIO  LINKSMYBĖS (SAULELĖ) Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Jurgitos Plepytės choreografija, grupės “Liūdni slibinai” muzika, Kristijono Donelaičio žodžiai
(šoks jaunuolių grupės)

OŽYS  Natos | Garso įrašas
Eugenijaus Čiplio muzika

SNIEGELIS  Natos | Šokio aprašymas | Garso įrašas | Vaizdo įrašasVaizdo įrašas (pradžia iki berniukų dalies) | Vaizdo įrašas (berniukų dalis ir pabaiga) | Vaizdo įrašas (žaidimas)
Alfredo Kondratavičiaus choreografija, Valentino Bagdono muzika
(šoks jaunučių B grupės,  jaunių A ir B grupės)

GAIDYS  Natos | Garso įrašas | Klavyras | Bendro šokio vaizdo įrašas | Mergaičių priešokio vaizdo įrašas
Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo muzika
(šoks jaunučių A grupės)
PASTABA: nuo spalio 17 yra naujos natos kanklėms

GENYS Natos | Garso įrašasVaizdo įrašas

Šokio „Genys“ žingsnių bei junginių vaizdo įrašai, skirti mokymams:

1. Genio kalimo žingsnis

2. Šokinėjimo žingsnis nuo kojos ant kojos

3. Šokinėjimo žingsnis nuo kojos ant kojos sukantis

4. Geniukų peršokimo žingsnis šonu

5. Mergaičių priėjimas ir porų suėjimas į ratą

6. Žingsnių junginys šokant poromis ratu

7a. Spyruoklinių žingsnių junginio mokymas šokant pavieniui

7b. Spyruoklinių žingsnių junginys šokant poromis

8. Paskutinis geniukų kalimas

Antano  Jonušo muzika
(šoks jaunučių A ir B grupės, jaunių A grupės)

PIEMENYS
Folklorinių ansamblių pasirodymas

GEGUŽINĖ POLKA   Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas 1 | Vaizdo įrašas 2 | Vaizdo įrašas 3
Henriko Uznio choreografija,  Algimanto Apanavičiaus muzika
(šoks jaunučių A ir B grupės, jaunių A ir B grupės)

VASARA

TRADICINIŲ KANKLIŲ ANSAMBLIŲ  PASIRODYMAS
(šoks merginų A ir B grupės)

UŽTEKA SAULUŽĖ (kūrinys ruošiamas)

RIDIKAS  Natos | Garso įrašas

SODE MERGELĖ VAIKŠČIOJO  Natos | Garso įrašas

RYTAGONĖ  Natos | Garso įrašas | Klavyras | Vaizdo įrašas
Laimutės Kisielienės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika
(šoks merginų A grupės)

IŠDAIGININKAI  Vaizdo įrašas 1 | Natos | Klavyras
Ričardo Tamučio choreografija, Roberto Varno muzika, liaudies žodžiai
(šoks kolektyvai, turintys jaunučių ir jaunuolių arba jaunimo grupės)

ŽIRKLĖS  Natos | Garso įrašas | Klavyras
Vytauto Buterlevičiaus choreografija, Algirdo Klovos  muzika
(šoks jaunimo grupės)

JONINĖS
Folklorinių ansamblių pasirodymas

PINSIM SESĖS VAINIKUS   Natos Vaizdo įrašas
Birutės Navickaitės ir Ramutės Zaleckaitės  choreografija, Leono Povilaičio muzika
(šoks merginų B grupės)

JANINOS  (JADVYGOS) POLKA  Natos | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Vidmanto Mačiulskio choreografija., muzika Eugenijaus Čiplio
(šoks jaunimo grupės) 

ŠIŲ NAKTELĮ, PER NAKTELĮ  Natos | Tekstas | Garso įrašas | Vaizdo įrašas
Donato Bakėjaus choreografija,  Roberto Semeniuko išplėtota lietuvių liaudies muzika, liaudies žodžiai
(šoks jaunimo grupės)


RUDUO

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELŲ PASIRODYMAS
SUĖJIMO MARŠAS   Natos

POLKA ČYRU VYRU, DUOK PIPIRŲ  Natos |
Dariaus Daknio aranžuota lietuvių liaudies muzika, liaudies žodžiai 

VALSIUKANatos |
Kęstučio Lipeikos aranžuota Algirdo Lipeikos muzika

VIJURKPOLKĖ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos | Garso įrašas
Vidmanto Mačiulskio choreografija, Arūno Rakšnio muzika
(šoks jaunuolių grupės)

ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI  Natos | Garso įrašas

ĄŽUOLYNO POLKA  Vaizdo įrašas | Natos | Garso įrašas | Klavyras | Partitūra | Vokalas
Laimutės Kisielienės choreografija, Leono Povilaičio muzika
(šoks jaunučių B grupės, jaunių A ir B grupės, jaunuolių grupės)

FINALAS

YRA ŠALIS  Natos
Simono Bradūno muzika ir žodžiai, Kęstučio Lipeikos aranžuotė

SVARBU: šokių paskirstymą pagal šokėjų amžiaus grupes galite matyti skiltyje PASTABOS IR KOMENTARAI