Programa ir įrašai

Prologas 

Ugnies uždegimo ceremonija (kuriama)

 GYVYBĖS UGNIAKURAS
Donato Kalvaičio choreografija, Giedriaus Svilainio muzika, Dainoros Kinderienės žodžiai
(šoka jaunimas, jauniai)

SAULĖS VARTAI Vaizdo įrašas | Natos
Ričardo Tamučio Tamučio choreografija,  muzika Antano Jonušo
(šoka jaunuoliai,  jaunimas)

Žiema

SODAI SODAI LELIUMOJ

ADVENTO VAKARAI
Dariaus Berulio choreografija, Keisto folkloro grupės muzika
(šoka  jaunimas)

TU KIŠKELI
Linos Klepeckaitės-Diržininkienės choreografija, Algirdo Klovos muzika, žodžiai  liaudies
(šoka jaunuoliai, jaunimas)

UŽGAVĖNIŲ  PAVEIKSLAS
folkloriniai ansambliai

ŠYVIS  Natos
Leokadijos Dabužinskaitės choreografija, Eugenijaus Čiplio muzika
(šoka jauniai, jaunučiai)

Pavasaris  

PAVASARĖLIS  (kuriama)
muzikinė pjesė liaudies instrumentų orkestrams

SAULELĖ  Vaizdo įrašas |
Jurgitos Galdikienės choreografija,  muzika grupės “Liūdni slibinai”
(šoka jaunimas, jaunuoliai)

OŽELIS  (daina  kuriama)

SNIEGELIS
Alfredo Kondratavičiaus choreografija, Valentino Bagdono muzika
(šoka jauniai 5-6 klasės,  jaunučiai 3-4 klasės)

GAIDYS  Natos
Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo muzika
(šoka jaunučiai ir mergaitės)

ANTELĖ
Ričardo Tamučio choreografija, Leono Povilaičio muzika
(šoka jaunimas)

GENYS
Ligitos Vaičiūnaitės choreografija, Antano  Jonušo muzika
(šoka  jaunučiai (vyresni), jauniai)

GEGUŽINĖ POLKA   Vaizdo įrašas | Natos
Henriko Uznio choreografija,  Algimanto Apanavičiaus muzika
(šoka  jaunučiai (vyresni) jauniai)

Vasara

TRADICINIŲ KANKLIŲ ANSAMBLIŲ   pasirodymas

PIEMENYS
folkloriniai ansambliai

RYTAGONĖ
Laimutės Kisielienės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika
(šoka jaunių merginos)

IŠDAIGININKAI  Vaizdo įrašas 1 / Vaizdo įrašas 2 /
Ričardo Tamučio choreografija, Roberto Varno muzika
(šoka  berniukai jaunučiai, jaunuoliai, jaunimas)

ŽIRKLĖS  Natos
Algirdo Klovos  muzika, Vytauto Buterlevičiaus choreografija
(šoka  jaunuoliai, jaunimas)

JONINĖS
folkloriniai ansambliai

PINSIM SESĖS VAINIKUS  Vaizdo įrašas | Natos
Birutės.Navickaitės ir Ramutės Zaleckaitės  choreografija choreog. muzika Leono Povilaičio)
(merginų šokis su vainikėliais) Jaunuoliai (vyresni ) Jaunimas

JADVYGOS POLKA  Vaizdo įrašas |
Vidmanto Mačiulskio choreografija., muzika Eugenijaus Čiplio
(šoka  jaunimas)

ŠIŲ NAKTELĮ, PER NAKTELĮ  Natos |
Roberto Semeniuko išplėtota lietuvių liaudies muzika

Ruduo

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELŲ  pasirodymas

VIJURKPOLKĖ Šokio aprašymas, brėžiniai | Natos
Vidmanto Mačiulskio choreografija, Arūno Rakšnio muzika
(šoka jaunuoliai)

ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI  (daina kuriama)

ĄŽUOLYNO POLKA  Vaizdo įrašas | Natos
Laimutės .Kisielienės choreografija, Leono Povilaičio muzika
(šoka  jaunuoliai, jauniai,  priešokis – jaunučiai)

 Finalas

YRA ŠALIS
Simomo Bradūno muzika ir žodžiai